Program Tardat

Archivace hovorů


Tato funkce přesouvá bloky hovorů z databáze do souborů a zpět. Lze ji použít pro odstranění již nepotřebných záznamů, pro zálohování dat apod. Jeden blok je sada hovorů pořízených na jedné ústředně za jeden měsíc. Každému bloku dat odpovídá soubor v adresáři pro ukládání archívů. Jméno souboru je vytvořeno z identifikačního písmene ústředny, za kterým následuje rok a měsíc. Přípona souborů je .arc. Při přenosu záznamů se vždy kontrolují duplicity.