Tabulky programu Tardat 4

Konfigurace uživatelů


Tabulky definující oprávnění pro přístup do programu Tardat.

TabulkaPopis

uzivatele

Tabulka definovaných uživatelů, přístupová hesla a oprávnění.

role

Role definují společná oprávnění pro skupiny uživatelů.

Poznámky: