Tabulky programu Tardat 4

Tarifní sítě


Tabulky uložené na databázovém serveru obsahují pouze základní informace z tarifní sítě, které jsou potřebné pro tvorbu přehledů a nastavení programu. Neumožňují provádět tarifikaci, a proto je zpracování povoleno pouze v instalaci "server", která obsahuje kompletní tarifní síť (v souboru s00.td nebo s01.td v podadresáři system). Při instalaci, aktualizaci programu nebo aktualizaci tarifní sítě se vždy obnoví obsah těchto tabulek.

TabulkaPopis

tarsite

Tabulka s informacemi o druhu, verzi a aktualizaci tarifní sítě.

uzlysite

Pojmenovací tabulka pro sloupce "Stát", "Umístění" a "Detailní umístění" v přehledech.

oblastisite

Tabulka se používá v dialogu pro editaci vstupního bodu. Obsahuje předdefinovaná vlastní telefonní čísla pro jednotlivé kraje a operátory.

staty

Tabulka se používá v dialogu pro editaci vstupního bodu. Obsahuje předdefinovaná mezinárodní předčíslí pro vlastní telefonní čísla.

provozovatele

Tabulka definovaných provozovatelů. Každý provozovatel má definované své tarifní programy, ze kterých si vybírá uživatel v dialogu pro editaci vstupního bodu.

tarprogramy

Definované tarifní programy provozovatelů. Tarifní program se dále dělí na sazebníky, z nichž se dále automaticky vybírá platný sazebník podle období, v němž byl hovor uskutečněn.

sazebniky

Definované sazebníky včetně jejich platnosti.

tarpasma

Pojmenovací tabulka tarifních pásem v sazebnících. Tarifní pásmo rozlišuje cenu hovorů podle směru, kam byl hovor veden

tarprovozy

Pojmenovací tabulka tarifních provozů v sazebnících. Tarifní provoz rozlišuje cenu hovorů podle doby, kdy byl hovor uskutečněn

Poznámky: