Program Tardat 4

Licenční podmínky


  1. Zakoupením jedné instalace programu Tardat získává uživatel právo na instalaci a použití programu (programového díla) Tardat. Uživatel se stává majitelem licence dnem zakoupení licence. Uživatel přestává být majitelem licence v případě, že o to písemně požádá výrobce.

  2. Instalací programu Tardat jako demonstrační verze se uživatel stává majitelem bezplatné licence, která umožňuje uživateli používat vybrané funkce a moduly. V demonstrační verzi programu není možné zpracovávat vstupní data.

  3. Placená licence umožňuje uživateli nainstalovat jednu instalaci programu na jednom počítači. Použití (spouštění) této instalace je dovoleno na libovolném množství počítačů. Zpracování vstupních dat je povoleno jen na počítači, ke kterému je připojen platný hardwarový klíč, nebo na počítači, na kterém je uložen platný softwarový klíč. Uživatel je oprávněn nainstalovat a používat novější verze programu, nejvýše však do verze, která je povolena v hardwarovém nebo softwarovém klíči.

  4. Majitel bezplatné nebo placené licence je oprávněn nainstalovat a používat neomezený počet klientských instalací programu pro přístup do databáze programu.

  5. Instalací programu uživatel vyjadřuje svůj souhlas s plným zněním uvedených licenčních podmínek.

  6. Uživatel se zavazuje používat program tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

  7. Uživatel nesmí provádět žádné změny programů ani provádět zpětný překlad programů.