Program Tardat

Malý webový server


2.6 Malý webový server

V současné době obsahuje program Tardat v základní instalaci server pro přístup do programu Tardat po síti (tvz. malý webový server). Uživatel využívá pro přístup svůj internetový prohlížeč, který odesílá požadavky do serveru, ten vytvoří přehled a odešle jej prohlížeči zpět v jazyce HTML. Přístup je chráněn jednoduchou autorizací, každý uživatel má přístup pouze k přehledům ve své složce. Malý webový server neumožňuje měnit nastavení přehledů - ty musí každému uživateli nejprve nastavit správce pomocí uživatelského rozhraní programu Tardat. Server podporuje také kaskádní styly (CSS) pro začlenění stránek do intranetového přostředí uživatele.

Tato kapitola se zabývá konfigurací a instalací malého webového serveru programu Tardat.

2.6.1 Konfigurace serveru

Server se konfiguruje pomocí programu Tardat. Z hlavní nabídky zvolte v nabídce Konfigurace položku WWW serveru... Aby se provedené změny v konfiguraci projevily, je nutné je nejprve uložit tlačítkem Uložit a potom ovládacími tlačítky na záložce Spouštění server vypnout a zapnout!

Nastavení síťového portu (PORT)

Klikněte na záložku server. Nastavte číslo síťového portu (standardně 80). Zadané číslo portu nesmí být obsazeno jinou síťovou službou. Pokud již na Vašem počítači běží jiný webový server (např. Apache), použijte jiné číslo portu. Doporučujeme využít čísla z rozsahu 1024 - 65535, které jsou vyhrazeny pro uživatelské služby.

Poznámka:
V malých intranetových sítích se obvykle nepoužívá DNS ani nebývá všude správně nastavený soubor hosts.sam (C:\windows\hosts.sam), který obsahuje překladovou tabulku jméno počítače -> IP adresa, v těchto případech je nutné do editačního pole prohlížeče uvádět přímo IP adresu počítače, na kterém je server spuštěný.

POZOR!
Je-li číslo portu nastaveno jinak než na 80, potom je nutné ve webových prohlížečích uvádět adresu včetně protokolu, viz následující příklad, například: http://192.168.1.15:1080/

Navázání serveru (BINDING)

Má-li Váš počítač více než jedno síťové rozhraní, můžete server navázat na všechna rozhraní - bude potom přístupný ze všech sítí. Chcete-li aby byl dostupný pouze přes jedno rozhraní, zvolte v sekci Navázat server na položku Zadané a do editačního pole vepište IP adresu nebo hostitelskou adresu vybraného rozhraní. Jinak ponechte vybranou volbu Všechna síťová rozhraní (standardně).

Kniha přístupů

Server může vytvářet deník přístupů. V konfiguračním dialogu se nastavuje, zda se do deníku zapisují pouze chybová hlášení, všechny přístupy nebo zda je vytváření deníku zakázáno. Záznamy se ukládají do souboru tardatd.txt (při použití programu Tardatd) nebo tardats.txt (pokud používáte službu Tardats) v podadresáři log.

Volba "KeepAlive"

Tato volba řídí chování webového serveru po odeslání odpovědi webovému prohlížeči. Je-li zapnuta, pak server neukončuje spojení a čeká na další žádost, v opačeném případě se ihned po odeslání odpovědi spojení ukončuje. Standardně je tato volba zapnuta.

Povolení a zákaz přístupu na základě IP adresy

Na druhé záložce (přístup) se konfigurují IP adresy nebo série adres, pro které je přístup do serveru povolen nebo zakázán. Správná konfigurace zamezuje nepovolenému přístupu např. z vnější sítě. Uvádí se seznam IP adres nebo jejich částí oddělené čárkou, středníkem nebo novým řádkem. Do horního editačního pole se uvádí povolené adresy, do dolní části zakázané adresy. Neodpovídá-li adresa ani jedné položce, není přístup povolen!

Příklad:
Přístup je povolen jen pro adresy začínající 192.168.*.*, zakázán pro 192.168.2.* a povolen pro 192.168.2.20. Povolen je také přístup z počítače, na kterém je Tardat spuštěn (127.0.0.1).

Konfigurace serveru se nastaví takto:
Povolit přístup pro IP adresy:
  127.0.0.1
  192.168
  192.168.2.20

Zakázat přístup pro IP adresy:
  192.168.2

Spouštění

Nastavení spouštění malého webového serveru. Viz následující kapitola.

Volby

Na této záložce se nastavují další možnosti webového serveru:

Poznámka:
Pokud není uvedena absolutní cesta k souboru, program se vždy odkazuje do podadresáře system v adresáři programu Tardat.

2.6.2 Instalace a ovládání modulů

Server je k dispozici jako samostatný modul ve dvou variantách: Na operačních systémem Windows 98 SE a novějších funguje modul tardatd.exe, který se spouští jako běžný program. Automatické spuštění se zajistí umístěním zástupce do složky "Po spuštění". Běh programu je indikován malou ikonou v pravé dolní části okna a uživatel si může kdykoliv otevřít dialogové okno, ve kterém vidí záznam o několika posledních přístupech. Ovládacími tlačítky může server zastavit nebo spustit.

Druhá varianta, modul tardats.exe je určena POUZE pro platformu Windows NT, t.j. operační systémy Windows NT, 2000 a XP. Modul se instaluje jako služba systému; výhodou je to, že server je aktivní i když na počítači není příhlášen žádný uživatel.

Server lze nainstalovat pomocí dialogového okna pro konfiguraci webového serveru programu Tardat, záložka Spouštění.

Instalace do složky "Po spuštění"

Chcete-li spouštět modul ze složky "Po spuštění", t.j. vždy po startu počítače a po přihlášení uživatele do systému, přidejte zatržítko k volbě "ze složky Po spuštění". Program vytvoří zástupce do složky "Po spuštění" a informuje o tom uživatele. Zástupce je možné opět zrušit odebráním zatržítka.

Instalace jako službu systému

K instalaci služby systému tardats slouží druhá volba Jako službu systému. Přidáním zatržítka modul nainstalujete, jeho odebráním opět odinstalujete.

Ruční instalace modulu tardatd

Přidání zástupce do složky "Po spuštění":
Otevřete "Tento počítač" a najděte složku "Po spuštění" (Ve Windows 98 je to adresář C:\Windows\Nabídka Start\Programy\Po spuštění). Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo v okně a vyberte si volbu "Nový" -> "Zástupce". Stiskněte tlačítko "Procházet" a ve struktuře adresářů najděte adresář, kde máte nainstalovaný program Tardat a v něm označte soubor tardatd.exe. Stiskněte OK -> Další -> Dokončit.

Odebrání zástupce ze složky "Po spuštění"
Klikněte na tlačítko "Start" -> "Programy" -> "Po spuštění". klikněte pravým tlačítkem myši na položce tardatd.exe a z menu vyberte volbu "Odstranit".

Spuštění serveru na tomto PC
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardatd.exe

Ukončení programu
Klikněte levým tlačítkem myši v pravém dolním rohu na ikonu (obr). V okně serveru klikněte na tlačítko "Ukončit".

Ruční ovládání modulu tardats

Instalace služby
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardats.exe s parametrem /INSTALL

Odinstalování služby
Z adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Tardat, spustťe program tardats.exe s parametrem /UNINSTALL

Spuštění služby
Klikněte na "Start" -> "Nastavení" -> "Ovládací panely" -> "Nástroje pro správu" -> "Služby". V seznamu služeb najděte a označte položku "Malý webový server (TARDAT)". Na horní liště klikněte na ikonu "Spustit službu".

Zastavení služby
Klikněte na "Start" -> "Nastavení" -> "Ovládací panely" -> "Nástroje pro správu" -> "Služby". V seznamu služeb najděte a označte položku "Malý webový server (TARDAT)". Na horní liště klikněte na ikonu "Zastavit službu".

2.6.3 Ovládání webového rozhraní

Ovládání internetového prohlížeče při přístupu k webového serveru ukazuje následující postup:

 1. Spustťe webový prohlížeč (MS IE, Netscape, Mozilla apod.)
 2. Do editačního políčka pro zadání URL (adresy požadované stránky) zadejte jméno nebo adresu počítače, ne kterém běží Tardat se spuštěným www serverem případně uveďte i název protokolu (http:) a číslo portu (:xxx). Uvedené informace musí souhlasit s konfigurací počítače a Tardatu.

  Příklady:

  192.168.1.15
  http://192.168.1.20:1080/

 3. Otevřete zadanou stánku (Enter).
 4. Jsou-li zadané informace správné, měl by se zobrazit dialog pro autorizaci uživatele do "sféry" Tardat. Do editačních políček zapište své uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do Tardatu (ne síťové uživatelské jméno) a heslo do Tardatu. Místo celého jména můžete zadat jen písmeno odpovídající identifikačnímu číslo uživatele - to je uvedeno v editačním okně v konfiguraci uživatelů Tardatu.

  Příklad (MS IE 5):

  Server        localhost
  Sféra        Tardat
  Uživatelské jméno  B
  Heslo        mojeheslo
  
 5. Hlavní stránka obsahuje seznam všech dostupných přehledů. Vyberte si jeden z nich a klikněte na něj myší (t.j. otevřete odkaz spojený s názvem přehledu).
 6. Zobrazí se zvolený přehled ve formě HTML stránky. Obsahuje-li datábáze příliš mnoho hovorů může příprava výstupu trvat dlouhou dobu.
 7. Tlačítkem Zpět nebo kliknutím na odkaz Zpět na hlavní stránku se vrátíte zpět na seznam přehledů.

Poznámky: